Bàn giao 21 xe K200 cho Trung tâm đào tạo dạy nghề lái xe Hùng Vương

Ngày 25 tháng 05 năm 2018, tại Trung tâm Đào tạo dạy nghề lái xe Hùng Vương, Đại lý Thiên Thành An đã bàn giao lô 21 xe K200 cho Trung tâm Hùng Vương. Trong buổi bàn giao Khách hàng đã rất hài lòng về chất lượng xe do Thiên Thành An cung cấp. Khách hàng cho biết sẽ tiếp tục sử dụng xe Thaco cho mục đích đào tạo và dạy nghề lái xe của Trung tâm.